tirsdag 19. juli 2011

Buss på San Miguel

Flere steder beskrives bussrutene på San Miguel som svært sparsomme, gjerne nede i to turer per dag. Men det stemmer ikke. Det går busser til de fleste steder og mer enn på de fleste steder i Norge.

Systemet er ganske enkelt å lære seg. Fra Ponta Delgada går bussene fra sentrum, "strandpromenaden". Busser som skal østover går fra nordsiden av hovedgaten og busser som skal vestover går fra sørsiden/"strand-siden" av hovedveien. Bussens endestasjon står oppført på bussen.

Verdt å merke seg: Hvis du f.eks. skal til Lagoa (ca 5 K fra Ponda Delgada), så er det mange busser som går hit, men på de fleste av de står det navnet på en endestasjon lengre unna.

Om Trails Azores

Websiden Trails Azores er en offisiell side fra turistinformasjonen på Azorene og gir mange gode forslag til turer. Men slett ikke alle. Et av problemene er at den ikke på noe vis forklarer hvordan man skal komme seg til starten av vandringene.

Det finnesogså et tilhørende og godt kart (og små brosjyrer) som du får bl.a. på turistinformasjonen i Ponta Delgada. Altså et annet kart enn det du får av reiselederen eller på hotellet. Dette bør du skaffe deg. Sammen med busstidene.

http://www.trails-azores.com/
Eksempel på kartutsnitt fra fysisk brosjyre fra Trail Azores.
Viser løypa til Lagoa do Fogo, men ikke hvordan du
kommer deg til punkt 1.